Επικοινωνία / Contact - Saltworks.gr

        Αλοπηγούντες,   Οικολογούμεν   επί   πάσης   Ελλάδος
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επικοινωνία / Contact
Γραφεία Αθηνών  Ασκληπιού 1
Τ.Κ. 10679,  Αθήνα
T : (+30) 210-3617450,  3617510, 3617492
F : (+30) 210-3618775

Διεύθυνση Παραγωγής
Τ. (+30) 210-3617450, 3617510

Εμπορική Διεύθυνση
Τ. (+30) 210-3617450, 3617510

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τ (+30) 23510-71761, 210-3617450

Διασφάλιση Ποιότητας ISO
Τ. (+30) 26310-28140

Μηχανοργάνωση
Τ (+30)  210-3617450, 3387777


Στοιχεία Επικοινωνίας


Γραφεία Αθηνών - Ασκληπιού 1, 10679  Αθήνα - Greece
Αριθμος ΓΕΜΗ  : 27471512000 / Α.Μ.Π. : 5120
Copyright © ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.
+30 210 3617450, 510
+30 210 3618775 (fax)
alykes at saltworks.gr
Επιστροφή στο περιεχόμενο