Στοιχεία Αλυκών - Saltworks.gr

        Αλοπηγούντες,   Οικολογούμεν   επί   πάσης   Ελλάδος
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Στοιχεία Αλυκών

Αλυκές Αλατοποιία


Τυπική διαδικασία Παραγωγής Άλατος στην Αλυκή Κίτρους Πιερίας


Τα κύρια στοιχεία που αποτελούν τις μηχανοποιημένες Αλυκές μας είναι:
(α) Το σύστημα λεκανών εξάτμισης εν σειρά, φυσικές αβαθείς λεκάνες διαχωριζόμενες με αναχώματα.
(β) Τα αλοπήγια, ορθογώνιες επιφάνειες όπου το συνεχώς κρυσταλλούμενο αλάτι αποτίθεται στον πυθμένα του.
(γ) Οι ταμιευτήρες άλμης, σχετικά μεγάλου βάθους, όπου αποθηκεύεται η άλμη υψηλής πυκνότητας.
(δ) Τα αντλιοστάσια, με τη βοήθεια των οποίων αντλείται και διακινείται η άλμη.
(ε) Ο μηχανικός εξοπλισμός συγκομιδής, μεταφοράς, πλύσης και απόθεσης στους αλατοσωρούς για παροδική αποθήκευση.
(στ) Ο μετεωρολογικός σταθμός.
(ζ) Το χημικό εργαστήριο για τον έλεγχο της ποιότητας του παραγομένου άλατος.
Γραφεία Αθηνών - Ασκληπιού 1, 10679  Αθήνα - Greece
Αριθμος ΓΕΜΗ  : 27471512000 / Α.Μ.Π. : 5120
Copyright © ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.
+30 210 3617450, 510
+30 210 3618775 (fax)
alykes at saltworks.gr
Επιστροφή στο περιεχόμενο